Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค (Privacy Policy) โดยทางบริษัท สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จำกัด (MIS Publishing Co., Ltd.) ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเรา โดยทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้ทราบและยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อผูกมัด ตามนโยบายที่ทางเราได้เป็นผู้กำหนดขึ้น ทั้งนี้สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จะไม่ขอรับผิดชอบการกระทำอันใดที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ

เนื่องจากทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส มีการปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ เข้ามาอ่านนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ และผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

ผู้ใช้บริการทุกคนจำเป็นต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเว็บไซต์และบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปกับเว็บไซต์อื่น ซึ่งในแต่ละเว็บไซต์นั้น อาจมิได้มีการคุ้มครองนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการ เผยแพร่จากเว็บไซต์อื่น ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณี


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส มีการเก็บข้อมุลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ในทุกครั้งที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม สมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะบันทึกข้อมูลนั้นเอาไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบ โดยข้อมูลที่สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสเก็บ มีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลที่เปิดเผยกับทางเว็บไซต์

โดยทั่วไปทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวตนหรือ ข้อมูลที่ใช้ติดตามได้ ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสได้ แต่ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับในเงื่อนไขว่า การไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง กับสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส อาจทำให้ไม่รับการบริการที่เต็มประสิทธิภาพ และอาจเสียสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เอง

- ข้อมูลที่เก็บมาโดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์

ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านทันที โดยไม่จำเป็นต้องสอบถามความสมัครใจของท่านก่อน ข้อมูลที่ทางระบบจะเก็บ อาทิ การเก็บ Cookies, การเก็บสถิติ หรือข้อมูลอื่นๆ อันได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นหา (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บที่มีการเยี่ยมชม (web page) เวลาที่เข้าเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

- ข้อมูลที่ได้จากช่องทางอื่นๆ

สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส อาจได้รับข้อมูลของผู้ใช้จากช่องทางอื่นๆ เช่น การเข้าสู่ระบผ่าน Facebook เป็นต้น โดยเราจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ตามข้อมูลที่สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสสามารถเก็บมาได้จากช่องทางนั้นๆ


การเก็บข้อมูลใน Cookies

Cookies คือการเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อจดจำข้อมูล บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ใช้, รายการสินค้าหรือหน้าร้านที่เข้าไปชม, รายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อ เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถเลือกลบ Cookies ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ออก หรือเลือกที่จะปิดเพื่อไม่ใช้ Cookies ได้ แต่ผู้ใช้ต้องยอมรับว่า การปิด Cookies นั้นจะทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการบางอย่าง และอาจทำให้ใช้งานระบบต่างๆ ไม่ได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากระบบจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถจดจำสินค้าที่เคยเลือกซื้อไว้ได้ รวมไปถึงการจดจำสถานะการสั่งซื้อ หรือบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บไซต์ก่อน


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเห็นสมควร เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

2. สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกหรือ เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับหมายจากทาง ราชการ หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

3. ในกรณีที่สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆของสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เป็นต้น โดยสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสมีข้อกำหนดให้หน่วยงานที่ว่าจ้างดังกล่าวนั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นความลับ และห้ามมิให้มีการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล สื่อทางการตลาดใดๆ จากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส หากผู้ใช้ไม่ต้องการรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเรา สามารถแจ้งเราได้เพียงกรอกความจำนงดังกล่าวลงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเป็นการแจ้งจุดประสงค์ให้ทราบ

สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์จึงได้มีการกำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเว็บไซต์ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวคือ การเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol


ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิ หรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำนักพิมพ์เอ็มไอเอสขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้น จะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด


ข้อมูลอะไร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้บ้าง

ผู้ใช้บริการทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และข้อมูลที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเห็นเท่านั้น เช่น ข้อความรายละเอียดสินค้า เลือกชมรายการสินค้า เป็นต้น สำหรับสมาชิก เมื่อเข้าสู่ระบบจะสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ รวมไปถึงข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง ข้อมูลการเก็บคะแนนสะสม ทำการสั่งซื้อสินค้า ตรวจเช็ครายการสินค้าที่สั่งซื้อ รวมทั้งยังสามารถโพสต์ข้อความเพื่อแสดง ความคิดเห็นต่อร้านค้าหรือรายการสินค้าในชิ้นนั้นได้อีกด้วย เป็นต้น


เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการของเว็บไซต์ได้หรือไม่

สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะถือว่าการทำธุรกรรมใดๆ ของสมาชิกที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น การสั่งซื้อและ ชำระเงินค่าสินค้า และบริการต่างๆ ในเว็บไซต์นั้น ได้อยู่ในความดูแล และผ่านความเห็นชอบจากเห็นชอบของผู้ปกครองของสมาชิกก่อนทุกครั้ง


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งาน

ทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งาน โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ดังนั้นทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งที่ได้มีการเข้าสู่ระบบ หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสยินดีที่จะตอบทุกข้อสงสัย รับฟังทุกข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอสต่อไป