คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

รวบรวมคำถามที่มีคนถามมากที่สุด คำถามเหล่านี้อาจจะตรงกับเรื่องที่คุณสงสัย


 • helpใช้อ่านได้เฉพาะหนังสือพูดได้ในชุดที่แถม หรือเล่มอื่นๆ ใช้ได้ไหม
 • info_outlineใช้ได้กับหนังสือ โปสเตอร์ การ์ด ทุกเล่ม ทุกแบบ ที่มีสัญลักษณ์ TalkingPen ปากกาพูดได้ หนังสือพูดได้
 • helpมีหนังสือพูดได้กี่เล่มที่สามารถใช้กับปากกา TalkingPen ได้
 • info_outlineปากกา TalkingPen สามารถใช้ร่วมกับหนังสือพูดได้ที่มีสัญลักษณ์ TalkingPen ซึ่งมีมากกว่า 500 รายการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสอนอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นิทาน การ์ดคำศัพท์ โปสเตอร์ และยังมีหนังสือพูดได้ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง
 • helpถ้าหนังสือพูดได้เล่มใหม่ที่รองรับปากกาพูดได้ออกมา แต่ปากกาพูดได้ที่ซื้อไปไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ จะต้องทำอย่างไร
 • info_outlineลูกค้าสามารถอัพเดทไฟล์สำหรับหนังสือพูดได้เล่มใหม่ได้ฟรี ดูวิธีการดาวน์โหลด และการเพิ่มไฟล์ปากกาได้ที่ วิธีการ Update ปากกาพูดได้เพื่อให้อ่านหนังสือพูดได้เล่มใหม่ได้
 • helpการรับประกันเป็นอย่างไร
 • info_outlineหากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต และการใช้งานตามปกติ โดยไม่รวมถึงความเสียงหายจากอุบัติเหตุ และการใช้งานที่ผิดปกติ ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี รับประกันหูฟัง, สาย USB, Adapter (ที่ชาร์จ) 6 เดือน / หากเครื่องมีปัญหาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้
 • helpเปิดเครื่องไม่ติด
 • info_outlineตรวจสอบว่าแบตเตอร์รี่หมดหรือไม่ โดยการเสียบสายชาร์ตแล้วสังเกตว่ามีไฟสถานะติดหรือไม่ หากมีไฟสถานะแสดงขึ้นมา ให้ชาร์ตทิ้งไว้เป็นเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง (หรือเปลี่ยนถ่านก้อนใหม่สำหรับรุ่น Easy to Read & Listen) แล้วนำมาเปิดใหม่ ถ้าไม่มีไฟสถานะแสดง หรือเปิดไม่ติดอีกให้ส่งซ่อมทันที
 • helpจิ้มแล้วไม่อ่าน
 • info_outlineหนังสือพูดได้ที่ใช้จะต้องมีสัญลักษณ์ TalkingPen หรือเป็นหนังสือพูดได้ที่ใช้ร่วมกับ TalkingPen เท่านั้นปากกาพูดได้ถึงจะอ่านได้ ถ้าใช้กับหนังสือพูดได้ดังกล่าวแล้วยังไม่อ่าน อาจมีปัญหาเกี่ยวกับหัวอ่าน ให้ส่งซ่อมโดยติดต่อที่แผนกบริการลูกค้า
 • helpจิ้มแล้วอ่านได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
 • info_outlineถ้าเป็นกับหนังสือพูดได้แค่บางเล่ม หรือบางจุด อาจเป็นเพราะหนังสือพูดได้บริเวณนั้นไม่สามารถอ่านได้ หรือไม่มีข้อมูลที่ใช้ในการอ่าน แต่ถ้าเป็นทุกเล่ม อาจมีปัญหาเกี่ยวกับหัวอ่าน ให้ส่งซ่อมโดยติดต่อที่แผนกบริการลูกค้า
 • helpไม่พบไฟล์หนังสือในปากกา
 • info_outlineให้นำ TalkingPen ปากกาพูดได้ หนังสือพูดได้ เสียบสาย USB แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าในปากกามีโฟลเดอร์ "EBOOK" ที่บรรจุไฟล์หนังสือพูดได้เล่มที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ดาวน์โหลดไฟล์ หรือดูที่วิธีการ Update ปากกาพูดได้เพื่อให้อ่านหนังสือพูดได้เล่มใหม่ได้
 • helpดาวน์โหลดไฟล์ปากกาพูดได้ของหนังสือพูดได้เล่มใหม่อย่างไร
 • info_outlineดูวิธีการดาวน์โหลด และการเพิ่มไฟล์ปากกาได้ที่ วิธีการ Update ปากกาพูดได้เพื่อให้อ่านหนังสือพูดได้เล่มใหม่ได้