ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการสะกดคำศัพท์

ฟังก์ชั่นการสะกดคำศัพท์นี้ แต่ละชุดต้องใช้ไฟล์ปากการ่วมกันจำนวน 2 ไฟล์

โต๊ะญี่ปุ่น ABC

โต๊ะญี่ปุ่น ABC
โต๊ะญี่ปุ่น ABCclose

ดาวน์โหลดทั้ง 2 ไฟล์ (JapanTable.zip)

ฟังก์ชั่นการสะกดคำศัพท์นี้ แต่ละชุดต้องใช้ไฟล์ปากการ่วมกันจำนวน 2 ไฟล์

ใช้ร่วมกับปากการุ่นต่อไปนี้เท่านั้น

การ Copy ไฟล์ลงปากกา

ไปที่ My Computer (Windows) หรือ Finder (Mac) แล้วเปิด Drive ที่ชื่อว่า TALKINGPEN เพื่อทำการ Copy ข้อมูลลงในปากกา

*** หากมีไฟล์อยู่แล้ว ให้ทำการ Copy ทับไฟล์เก่าไปได้เลย และต้องใส่ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดเท่านั้น หากไว้ที่อื่นปากกาจะไม่อ่านแผ่นสะกดคำศัพท์ ***

Big Jigsaw ABC

Big Jigsaw ABC
Big Jigsaw ABCclose

ดาวน์โหลดทั้ง 2 ไฟล์ (JigsawABC.zip)

ฟังก์ชั่นการสะกดคำศัพท์นี้ แต่ละชุดต้องใช้ไฟล์ปากการ่วมกันจำนวน 2 ไฟล์

ใช้ร่วมกับปากการุ่นต่อไปนี้เท่านั้น

การ Copy ไฟล์ลงปากกา

ไปที่ My Computer (Windows) หรือ Finder (Mac) แล้วเปิด Drive ที่ชื่อว่า TALKINGPEN เพื่อทำการ Copy ข้อมูลลงในปากกา

*** หากมีไฟล์อยู่แล้ว ให้ทำการ Copy ทับไฟล์เก่าไปได้เลย และต้องใส่ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดเท่านั้น หากไว้ที่อื่นปากกาจะไม่อ่านแผ่นสะกดคำศัพท์ ***